KJENTMANNSMERKET 2018

Postet av Merete Alvhilde Bye Mo den 1. Jun 2018

VELKOMMEN TIL KJENTMANNSMERKET 2018

Da er kjentmannsturene for 2018 klare til å utforskes. Det er valgt ut 8 turtraseèr der en må gjennomføre 5 turer for å få premie. 

Turene taes til fots, sykkel eller ski. Turene registreres på et klippekort. Hver kjentmannspost har en orienteringsklype for merking av kort.

Kort kan kjøpes hos Coop Marked Skaun. Frist for gjennomføring er 31.12.2018. Pris kr 100,- for enkeltperson, og kr 300,- for familie (hvert familiemedlem får eget kort).

Turtraseer 2018:

1. Utsikten, s 109

2. Gangåskammen, s 41

3. Våttån fra Kjærem, s 129

    Våttån fra Skagset, s 131

4. Vikarunden, lang og kort, s 121

5. Vinåsvatnet rundt, s 125

6. Stormorsjøen, s 99

7. Esmoen, lang og kort, s 33

8. Spanskletten, s 91

Det henvises til sidetall fra turboka På tur i Skaun. Den kan fåes sammen med kortet, dersom du ikke har den fra før. I tillegg har vi disse turbeskrivelsene:

UTSIKTEN

Ta av fra Jåravegen over Skaunaskogen. Stopp der vegen til Lisbetsæter tar av. Parkering på høyre side med plass for 2-3 biler. Følg traktorveg/sti opp mot toppen gjennom myr og åpent skogsterreng, lett i starten, men litt mer stigning etter hvert. Når du når toppen, skal du ta av fra stien, det er da merket med røde bjørkeskiver. Etter hvert kommer du til et skilt der det står "Utsikten" på, dette skiltet guider deg i rett retning. På Utsikten kan du ta en pust i bakken på benken som står der, og nyte utsikten. Posten er festet til bordet som står sammen med benken.

s. 109

Lengde ca 4 km tur/retur.

God tur.


GAGNÅSKAMMEN 

Parkering ved Lyngstua i Børsa. Gå hovedvegen forbi Rossvasslykkja og videre over Megallen. Deretter forbi Gjerthaugen og ned til Viggjaelva. Rett før brua tar du gårdsvegen til venstre i retning Sætra. Når du har kommet opp bakken til Sætra, tar du til venstre og følger den gamle gårdsvegen opp svingene og stigningene til Gagnåsen. Vegen er en slags "mini trollsti" og et godt eksempel på utmerket vegbyggerkunst i det gamle bondesamfunnet. Oppe ved Gagnåsen, ser du en grunnmur etter bebyggelsen og de langstrakte jordene og beiteområdene fra den gang det var gårdsdrift der. Vegen fortsetter videre rett frem innover jordene/myrene til skogsveien som går mellom Lyngstua og Raudbekken. I krysset tar du til venstre og følger skogsvegen over Svorkmyra til vegkrysset, der tar du på nytt til venstre og går ned bakken mot Lyngstua.

s 41

Lengde 6 km, høyeste pkt 250 moh. Grus/traktorveg.

God tur.

VÅTTÅN FRA KJÆREM

Følg fylkesveg 757 Naustan-Eggkleiva, og parker på merket parkeringsplass, forbi Kjærem. Går tilbake til Kjærem og følg merket løype. Ta til høre i det første krysset, og du er inne på den bratte ruta opp til Våttån. Denne bratte stien er tydelig og godt merket helt til toppen. Terrenget flater litt ut før det siste utfordrende partiet opp gjennom de bratte bergskortene til venstre for skrentene/stupene på vestsida av Våttån. Helt oppe på toppen er det både navneskilt, rastebenk og trimkasse. OBS: Denne ruta anbefales kun om sommeren, da det kan være sleipt og glatt i perioder.

En slakkere veg får du ved å ta til venstre i første krysset etter Kjærem. Da kommer du inn på en skogsveg som fører deg oppover mot toppen.

s129

Lenge 7 km t/r, høyeste pkt 445 moh. Avlingsveg, skogsvei, sti

God tur!

VÅTTÅN FRA SKAGSET

Kjør til Eggkleiva og følg skilting videre til Åsbygda, hvor det er parkering på tunet på gården Skagset. Gå avlingsvegen til venstre, og ta av til høyre når du kommer til ei hytte på høyre side av vegen. Derfra er stien merket.

Stien går vekselsvis på traktorveg og sti gjennom skogen. Ta til venstre etter ei hytte du kommer til, og du er straks på toppen. Samme vei tilbake, eller ta til venstre ved hytta når du kommer ned, og følg merket veg ned til nabogården til Skagset. Følg vegen mellom gårdene til parkeringa igjen.

s 131

Lengde 3 km

God tur!

VIKARUNDEN

Kort tur:

Kjør vegen forbi Venn (retning Korsvegen, opp Solstadlia), og følg skilting til Solstad. Parkering ved Bjørkhaugen Skotthyllbane. Gå grusvegen til Våddån eller stien til Såttå-Gråagroven og fra den inn på grusvegen inn til Våddån. Følg vegen videre til Vika. Ta av til venstre, og følg traktorvegen fram til Vika. Åpen slette med hytte og rastebenk, der henger tanga på et tre. Ta stien/traktorvegen fra rasteplassen og inn til Innstulykkja, og videre til en sti/vegkryss der det er trimkasse. Gå til venstre og følg vegen ned til Såttån og parkeringa.

Lang tur:

Da parkerer du ved Skaun kirke.  Gå opp bakken i retning Melby. På Skålvollen tar du til venstre mot Aunan, først gjennom Krogstadgrenda. Ta av til venstre 100m etter at du har passert to små hus på hver sin side av vegen, og følg stien gjennom Krogstadhåggån til Vennabekken og Våddån. Ta til venstre over bekken, forbi ei hytte og over et gjerde. Da kommer du inn på vegen til Malmsjøen og Vika, og derfra følges samme rute som kort tur.

s 121

Lengde: kort tur: 4 km, lang tur 7 km, høyeste pkt 220 m, grusvei, sti og traktorveg.

God tur!

VINÅSVATNET RUNDT

Turen kan starte både bra Lisbetsæter og fra Hegglien på Jåren. Turen er merket med rødmalte trelapper.

Fra Jåren:

Kjør forbi Jåren/Råbygda skole, og ta av til høyre mot Kråksetdalen, parkering ved kassen for betaling av bomavgift. Følg skogsvegen til Vinåsvatnet, her kommer du til et skilt "Vinåsvatnet rundt". Ta av og følg stien til du kommer inn på en veg. Ta til høyre på vegen og fortsett rett fram til du kommer til ei grind. Fortsett så til høyre etter en gammel skogsveg som går mellom Vinåsvatnet og Storslemsjøen. Fortsett turen til du kommer fram til vegen som går opp til Lisbetsæter. Ta til venstre på denne vegen. Når du kommer opp til Lisbetsæter, følger du sti ned til høyre for rødt uthus. Går rett frem til du kommer inn på grusvegen til Vinåsvatnet og Tortåsvatnet. Sving da til venstre på en smal sti, og gå igjennom skogen til du kommer ut av den og møter en ny veg. Her tar du til venstre. Denne vegen kan du følge helt tilbake til parkeringa.

Fra Lisbetsæter:

Parker ved innkjørselen til Lisbetsæter og følg vegen inn dit (700 m), Derfra følger du sti ned til høyre for et rødt hus. Gå rett fram til du kommer inn på grusvegen til Vinåsvatnet og Tortåsvatnet. Følg samme beskrivels som ovenfor helt til du kommer til enden av Vinåsvatnet. Her svinger du inn til venstre ved grusveg, eller du går litt lenger og svinger til venstre der det står skilt "Vinåsvatnet rundt", og deretter samme beskrivelse som ovenfor.

Lengde: fra Lisbetsæter 4,5 km og fra Kråksetdalen 7,5 km.

God tur!

STORMORSJØEN

Kjør til Skaun kirke og ta i retning Melby. Følg deretter skilting til Aunan. Derfra er det 4,5 km til parkering ved Krokstadsætren (vegen følges til endes - det er bomveg)

Gå til fots eller på ski rett frem gjennom skogen og følg løypetrase og merking til skilt Stormorsjøen. Ta da til venstre, og fortsett løypetraseen og merking fram til Megardsbua eller Bråhytta som noen sier.  Der har idrettslaget Leik servering på vinterstid. Ta av til høyre opp mot hytta, gå forbi den, rett fram til du kommer til en gapahuk med trimkasse. Rett ut for gapahuken henger tanga for merking på et tre. Retur langs samme trase. Det er flott å ta kaffesupen ved Stormorsjøen, der er det benker og bålplass (når det er lov å tenne bål).

s 99

Lengde 6 km t/r. Høyeste pkt 460 moh. Myrterreng på sommeren, oppkjørte skiløyper på vinteren.

God tur!

ESMOEN

Pakering i Eggkleiva. Gå opp bakkene mot Åsbygda, ca 1 km etter asfaltert veg. Ta av til høyre ved Uvåsen (ved gårdsbruk med okerfarget våningshus), og ta inn på skogsveg. Turen er merket fra en kommer inn på skogsvegen med røde merker, samt at det er merkepåler/staur med blå farge.

Flatt innover et lite stykke, opp bakke og du får 3 vegvalg, vi fortsetter rett fram, veg til høyre går til Esmoen. Kjentmannsposten er plassert ved bekken mellom Esmoen og Esmogjerdet, den er festet på gjerdet på høyre side. Turen fortsetter videre over bekken, og du er snart ved Esmogjerdet der du kan velge kort løype ved å ta av til høyre og følge gårdsveg ned til fylkesveg.

For å få en lengre tur fortsetter du rett fram til jordet v/Skåralykkja, for så å følge vegen ned til fylkesveg ved bensinstasjonen. Fortsett asfaltvegen tilbake til Eggkleiva.

s 33

Lengde: kort 3,5 km, lang 5,5 km, høyest pkt 157 moh. Asfaltveg, grusveg og sti.

God tur!

SPANSKLETTEN

Gjør deg først kjent med Ilhaugen. Kjør til Ilhaugen barnehage og parker der, og du kommer med bil. Går Finnmyrvegen til du når Trøvegen. Ta av til venstre og følg den bratte Brautabakken opp til den når sammen med Esposhaugen (vei). Du har nå gått 1 km. I enden av Espåshaugen starter turløypa. Følg merking, ved første Y-kryss, hold til venstre. Løypa er godt merket som tursti med skilt og gulorange stolper, i tillegg til de røde kjentmannsmerkene. Etter ca 800m fra start, ta av til venstre fra den brede stien, og følg merking. Du går nå langs en tildels bratt sti, gjennom tett granskog. Flott utkikkspunkt underveis, mot Gaulosen, Byneslandet og Brekka. Målet for turen er nært høyeste pkt, etter 1,7 km fra starten av turløypa. Her har du valget mellom å returnere etter samme sti, eller følge sti og veg videre 2,6 km. God merking hele vegen, lett tur, stort sett nedover og mange flott utsiktspunkt i det vakre kulturlandskapet. 

Merk: Selve Spanskletten er en tett skogkledd ås, som er lite tilgjengelig for ukjente. Vi anbefaler kart og kompass, eller følge av en kjentmann, om du vil finne toppen.

s 91

God tur!


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline